Kariéra

Prijmeme s nastupom od 1.10. 2011:
– partie živnostníkov: tesár, betonár, železiar
- partie do pracovného pomeru: tesár, betonár, železiar
- stavebný inžinier – zameranie geodet
- stavbyvedúci
- projektmanager
- majster (stavebná priemyslovka)

Požiadavky:
- prax v obore
- životopis

(povinné)
(povinné)